Når udlejer og lejer har modsat rettede interesser

Udlejer og lejers interessekamp om gennemgribende forbedrede lejemål efter boligreguleriongslovens §5. Kvalificeringen af hvilke(n) lovbestemmelse(r) som lejen skal fastsættes efter henhører under Domstolene. Kvalificeringen har stor betydning for le…

Læs mere

Nyt system for boligbeskatning

Et bredt politisk flertal har nu indgået aftale om, hvordan boligbeskatningen skal udformes fremover. Som det vil være de fleste bekendt, blev der den 2. maj indgået en bred politisk aftale blandt partierne i Folketinget om indførelse af et nyt bolig…

Læs mere

Persondataforordningen

Status og introduktion af nogle af de væsentlige ændringer, herunder særligt bødeniveauet. EU har vedtaget forordningen General Data Protection Regulation (efterfølgende Persondataforordningen), som omhandler beskyttelsen af fysiske personers persono…

Læs mere

Ny markedsføringslov den 1. juli 2017

Som erhvervsdrivende er det vigtigt at være på forkant med de regler, der gælder for de aktiviteter, man sætter i værk, når man ønsker at promovere sin virksomhed over for omverdenen. Disse regler findes i markedsføringsloven. Hvad er markedsføringsl…

Læs mere

Valg af virksomhedsform

At starte en selvstændig virksomhed er en stor og vigtig beslutning. Det er imidlertid ikke altid entydigt hvilken virksomhedsform, man skal vælge, og derfor skal man tænke sig rigtig godt om, inden beslutningen træffes. I Danmark er der meget vide m…

Læs mere

Fra andelsbolig til ejerbolig

I de tilfælde, hvor det er muligt, kan der være flere gode grunde til at omdanne en andelsboligforening til ejerboliger, således at den enkelte andelshaver får mulighed for at erhverve den bolig, den pågældende bebor, som ejerbolig. En omdannelse til…

Læs mere

Offentlighed omkring ejerskab i selskaber

De eneste selskaber, der fremadrettet vil være undtaget for reglerne om registrering af de reelle ejere, vil være børsnoterede selskaber. Der er i de seneste år blevet gennemført en del ny lovgivning, hvis overordnede formål har været at dæmme op for…

Læs mere

Ejendomsbeskatning anno 2017

Vi har i Danmark to forskellige typer beskatning af fast ejendom – grundskyld og ejendomsværdiskat. Regeringen tog i sidste uge fat på forhandlingerne om en ny struktur for boligbeskatning i Danmark. Det indebærer blandt andet en fastfrysning a…

Læs mere

Reglerne om ti-mandsprojekter skærpes

Fremover vil investorer i denne type kommanditselskaber ikke kunne fradrage underskud i selskabet, medmindre de er aktive i selskabets drift.  Regeringen har den 14. december 2016 fremsat et lovforslag, hvis formål er at dæmme op overfor mulig skatte…

Læs mere
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter