Juridisk praktikant

Praktikanter til foråret 2019 søges

Til forårssemestret 2019 søger LOU Advokatfirma, Randers 2-3 praktikanter, der har mod på at prøve kræfter med advokatbranchen.

Du er stud. jur. på kandidaten med godt humør, gode karakterer og en stor interesse i at få afprøvet faget.

Stillingen er i henhold til kravene ulønnet, men LOU Advokatfirma refunderer dine transportudgifter efter aftale.

Som praktikant hos LOU Advokatfirma får du mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige områder af advokatbranchen.

Du indplaceres i en faggruppe efter nærmere aftale under hensyntagen til interesser og ønsker. Desuden skal du sammen med andre praktikanter have ansvar for inkasso, hvor du møder i fogedretten og foretager afrapportering.

Du får mulighed for at deltage i udarbejdelse af processkrifter, deltage i klientmøder samt møder i retten. Du vil derudover komme til at udarbejde responsa til firmaets advokater samt deltage i forberedelsen af retssager.

I visse sager kan du evt. få mulighed for selv at forberede hovedforhandlingen samt give møde i retten under supervision af en erfaren advokat.

Vi lægger vægt på at sætte tid af til at være gode vejledere for vore praktikanter, og det er vigtigt for LOU Advokatfirma at give dig et godt indblik i livet som advokat.

LOU Advokatfirma beskæftiger ca. 60 medarbejdere, heraf ca. 20 jurister i Randers, København, Århus, Viborg og Hobro. Stillingen er placeret på hovedkontoret i Randers.

Vi er en arbejdsplads med en uformel omgangstone, det sociale aspekt vægtes højt, og du deltager naturligt i sammenkomster i firmaet samt i firmaets interne kurser.

Stillingen tiltrædes ultimo januar 2019 eller efter aftale og varer indtil udgangen af juni 2019.

Praktikken, der skal forhåndsgodkendes af universitetet, kan afhængigt af, hvorledes man aftaler med universitetet, heraf afhængigt af om man tager et fag som summerschool, tælle flere eller færre ECTS-points.

Med henblik på at opnå det bedste grundlag for et godt praktikophold, anbefaler vi, at praktikanten bestræber sig på i samarbejde med universitetet at arrangere sig sådan, at praktikanten kan være til stede i virksomheden så tæt på fuld tid som muligt, men LOU Advokatfirma yder naturligvis fornøden frihed til at følge timer på universitetet, hvor det er fordret.

Det anbefales, at praktikanten vælger fag, hvor undervisningen ligger på én ugentlig dag.

Efter praktikkens ophør vil der evt. være mulighed for at fortsætte i et job som alm. stud jur. typisk 2 dage om ugen, typisk på vort kontor i Århus eller Randers, men evt. også på et af vore øvrige kontorer.
Fremsend gerne ansøgning med karakteroplysninger og andre relevante bilag til advokat Birgitte Rolighed.

Ansøgninger, modtaget efter søndag den 28. oktober 2018 kl. 23.59, kommer ikke i betragtning.
Da samtaler afholdes løbende, opfordres der til ansøgning snarest muligt.

Udvælgelsesproceduren forventes tilendebragt inden frist for tilmelding til kandidatfag forår 2019, den 10. november 2018.

Har du spørgsmål angående praktikstillingen hos LOU Advokatfirma, er du velkommen til at kontakte vores nuværende eller tidligere praktikanter alle på telefon 70 300 500:

Nuværende praktikanter: Kristina Karstensen eller Camilla Thorup

Du kan også ringe til stud. jur. og tidligere praktikanter: Christian Perto, Johanne Holm, Marcus Jensen og Mette Theil.

Endelig kan du kontakte advokatfuldmægtigene, tidligere praktikanter, Nicolai Huus, Michaela B. Schæffer Juul eller Birgitte Bjørnbak

Spørgsmål i øvrigt angående praktikken kan stiles til advokat Birgitte Rolighed.

 

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter