EU-ret

En stor del af den lovgivning og de regler, der gælder her i landet, har deres udspring i EU-retlige direktiver. Nogle af disse regler er indbygget i den danske lovgivning, men der er også EU-regler, som skal overholdes, uden at de bliver vedtaget af Folketinget. Disse regler kaldes forordninger. Endelig skal de bestemmelser, der findes direkte i EU-traktaterne selvfølgelig overholdes.

EU-retten påvirker således en lang række andre områder, som tidligere har været 100 % reguleret af dansk lov. Det gælder bl.a.:

  • Ansættelsesforhold
  • Selskabslovgivningen
  • Afgifter og moms

EU yder landbrugsstøtte på en række områder, og LOU hjælper gerne med at overskue mulighederne.

Fri bevægelighed mellem medlemslandene
Det følger af traktatgrundlaget for den Europæiske Union, at borgere og virksomheder får nogle grundlæggende rettigheder i henhold til traktaten om det indre marked. Varer, arbejdskraft, tjenesteydelser, virksomheder og kapital skal frit kunne bevæge sig mellem medlemslandene med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

LOU bistår virksomheder, der oplever, at der i lovgivning eller administrativ praksis stilles forhindringer i vejen for udøvelsen af disse rettigheder.

 EU-ret og Udbud
Offentlige myndigheder har pligt til at sende opgaver i udbud. Det gælder bl.a. tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver og vareindkøb. Det afhænger af den enkelte opgaves art og værdi, om udbuddet skal ske efter reglerne om EU-udbud eller efter den danske tilbudslov.

LOU Advokatfirma rådgiver myndigheder og private virksomheder om de forskellige udfordringer og problemstillinger under udbudsprocessen. Herunder bistår vi gerne med en vurdering af, om der er grundlag for at indgive klage til Klagenævnet for Udbud.

Vi har erfaring med både tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlige udbud, herunder udarbejdelse af:

  • Udbudsannoncer
  • Udbudsbetingelser
  • Tildelingskriterier
  • Forhandling og udfærdigelse af kontrakt
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter